Multipotencialita: Ako zladiť mnoho záujmov s poslaním?

Opäť je tu téma, ktorú si potrebujem upratať  a vypísať sa z nej. Vždy som sa zaujímal o rôzne oblasti života, či už išlo o technológie, umenie, aktivizmus, masáže, prácu s ľuďmi, pohyb… Táto osobná púť ma priviedla nielen k objavovaniu svojich schopností, ale aj k redefinovaniu vlastnej identity. Odpoveď na otázku “Čo robíš?” nebola vždy jednoduchá a popis profesie často nestačil. Niekedy ani rozvité súvetie nestačilo a reakcie na moje aktivity mali široké emočné spektrum. Čo to teda je multipotencialita a čo s tým? V tomto článku sa pozriem na koncept multipotenciality a ako mi pomohol lepšie pochopiť vlastnú šírku záujmov a schopností.  

Čo je to multipotencialita?

V prvej triede na ZŠ som chcel byť bágrista.

Multipotencialita je koncept, ktorý opisuje schopnosť jednotlivca zaujímať sa a rozvíjať zručnosti v rôznych, často nesúvisiacich oblastiach alebo disciplínach. Ľudia s multipotencialitou, často nazývaní “multipotenciali”, majú prirodzenú zvedavosť a flexibilitu, ktorá im umožňuje adaptovať sa na rôzne situácie a rýchlo sa učiť nové veci. Na rozdiel od špecialistov, ktorí sa sústredia na hlboké ovládanie jednej konkrétnej oblasti, multipotencialisti nachádzajú uspokojenie v kombinácii rôznych záujmov a schopností. Tento prístup im umožňuje prispievať k inováciám, riešiť problémy z rôznych uhlov pohľadu a efektívne spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch.

“Superschopnosti” multipotenciálov

Vďaka svojim jedinečným schopnostiam sú multipotenciali schopní priniesť inovácie, rozšíriť svoje obzory a zlepšiť svoje životy a životy ostatných. Tie  im dávajú výhodu pri riešení problémov, inováciách a spolupráci s inými.

  1. Syntéza nápadov: Multipotenciali majú schopnosť kombinovať nápady a koncepty z rôznych oblastí, čím vytvárajú nové a inovatívne riešenia. Táto schopnosť je kľúčová pri riešení komplexných problémov, kde je potrebné zohľadniť rôzne aspekty a perspektívy.
  2. Rýchle učenie: Vďaka svojej prirodzenej zvedavosti a flexibilite dokážu multipotenciali rýchlo zvládnuť nové zručnosti a vedomosti. Táto schopnosť im umožňuje prispôsobiť sa novým situáciám a výzvam, čo je obzvlášť dôležité v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.
  3. Prispôsobivosť: Vďaka svojej flexibilite a schopnosti rýchlo sa učiť, dokážu multipotenciali ľahko prispôsobiť novým situáciám a prostrediam. Táto schopnosť je obzvlášť dôležitá pri spolupráci v interdisciplinárnych tímoch, kde je potrebné zohľadniť rôzne odborné znalosti a perspektívy.

Strategická výhoda v dobe AI

V ére nástupu umelej inteligencie sa stáva multipotencialita kľúčovou vlastnosťou pre úspech a adaptáciu na nové podmienky. Ľudia s kombináciou kognitívnych, manuálnych a sociálnych zručností sú menej pravdepodobne nahradení automatizáciou v krátkom časovom období. Prinajmenšom získavajú čas na adaptáciu na nové podmienky. Multipotenciali s prirodzenou zvedavosťou a “superschopnosťami” sú lepšie pripravení na riešenie nastávajúcich výziev a prispôsobenie sa novým situáciám. V oblasti umelej inteligencie vidím veľkú príležitosť pre zvýšenie produktivity, učenie sa, získanie nových perspektív a uplatnenie sa v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom obore.

Rôzne záujmy, rôzne schopnosti

Počas dospievania som si ako snáď každý vyskúšal mnoho aktivít. Odjakživa ma bavila technika, šport, niekoľko rokov som robil divadlo, manuálna zručnosť mi takisto nechýbala. Mojou “expertízou” bolo pokúšať a prekračovať hranice bežného. Čo sa nie vždy stretlo s pochopením okolia. Trvalo mi istú dobu, kým som sa profesne profiloval ako itéčkár, ale stále mi to nestačilo a potreboval som skúšať aj iné veci. Nestačilo mi to len “ovoňať” ale potreboval som sa v tom zorientovať, porozumieť a vyskúšať si to. Takto som si prešiel veľa aktivitami, mnohé z nich som realizoval cez OZ ktoré som založil. Niečo nevyšlo, iné vyšlo nad očakávania a prerástlo do samostatného projektu. Ale vždy, vždy som sa niečo nové naučil.

Neraz som sa sám v sebe strácal, nezapadal som do bežného spôsobu fungovania obzvlásť v profesnej oblasti. Stretával som sa s nepochopením, odmietaním, spochybňovaním, ale aj komplimentami či uznaním. Spôsobovalo to vo mne zmätok a neistotu, ktoré som prekonával vďaka ďaľšej zručnosti zvládania extrémnych situácii a schopnosti rýchlej regenerácie.

Expertný prístup vs. multipotencialita

V spoločnosti sa často propaguje expertný prístup ako jediná cesta k úspechu a spokojnosti. Pre mňa to však nebola uspokojujúca cesta, pretože som sa cítil obmedzený vo svojich záujmoch a nevyužitých schopnostiach. Po objavení pojmu multipotenciality som si našiel svoj “chlievik”, docvaklo mi že nie som šibnutý (úplne) a môže to byť aj takto. Začal som si to upratovať a hľadať ako by som mohol zladiť svoje rôznorodé záujmy a schopnosti s tým, čo sa od nás očakáva v spoločenskom kontexte. Avšak existuje aj iný prístup, ktorý mi pomohol nájsť svoje miesto a zladiť svoje záujmy s očakávaniami spoločnosti.

Po objavení pojmu multipotenciality som bol schopný formulovať svoj vlastný postoj. Našiel som si tri hlavné profesionálne témy, v ktorých som sa cítil kompetentný a v ktorých dokážem zaručiť kvalitu: technológie, masáže, práca s ľudmi.

Z povahy témy si nemyslím, že toto je “konečná”, ale je to pre mňa významný krok svoje aktivity uchopiť tak, aby neboli rozhádzané cez polovicu vesmíru a dali sa rozumne upratať. A to som sa musel krotiť, keďže roky aktívne cvičím a trénujem svoje telo, haluzil som “Čo keby som si urobil trénerský kurz? To už by bolo naozaj príliš.

Teraz, keď som objavil a začal aplikovať multipotencialitu vo svojom živote, môžem zhodnotiť, aký vplyv to malo na mňa a moje aktivity.

Dôležitosť pre budúcnosť

Objavovanie vlastnej multipotenciality mi umožnilo začať systematicky zladovať svoje rôznorodé záujmy a schopnosti s tým, čo sa očakáva v spoločenskom kontexte. Namiesto toho, aby som sa obmedzoval na jednu oblasť, som sa naučil rozvíjať svoje schopnosti v rôznych oblastiach a prispievať k riešeniu rôznych problémov. Táto schopnosť mi umožňuje stať sa kompetentným a prispievať v rôznych oblastiach života.


Ako sa Ti páči tento príspevok?
Podeľ sa o svoj názor v diskusii pod článkom, zdieľaj ho na svojich sociálnych sieťach.
Ak sa Ti páči čo robím, podpor moju ďaľšiu tvorbu.

Ľubomír Harmanovský

Žijem svoj život najlepšie ako viem. Mojimi hodnotami sú pravda, sloboda, tolerancia. Venujem sa informačným technológiam, rozvoju mysle i tela, udržateľnosti, pozitívnym a transformatívinym zmenám, aktivizmu... Mnohé svoje aktivity sa mi podarilo spojiť v občianskom združení Sieť Dobra, ktorého som zakladateľom.